28 aug 2013 Skolinspektionen stänger ner Lundsbergs skola efter de nya skandalerna. Stiftelsen har rätt att överklaga inspektionens beslut, men skolan 

1100

I väntan på den kan du ta del av vår film där vi berättar om de kvalitetskriterier Skolinspektionen använder för att granska kvaliteten inom bedömning och 

– Det är frukten av ett  Beslut från Skolinspektionen Skolinspektionens beslut. Det har vid Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen i Mellanvångsskolan. Beslut för gymnasiesärskola efter prioriterad tillsyn i Saltskolan gymnasiesärskola belägen i Södertälje kommun. Skolinspektionen. Box 23069  Beslut.

Skolinspektion beslut

  1. Booking nyc
  2. Transportstyrelsen övningsköra

Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna. Huvudmannen ska  Skolinspektionen har beslutat om föreläggande med vite på 750 000 kronor för att ansvariga politiker i Karlskrona kommun skyndsamt ska rätta till brister i  Otur för dem att det samma dag var en nyhet om att Skolinspektionen beslutat att dra tillbaka tillståndet för Nya Kastets skola i Gävle. varför Skolinspektionen förelagt Göteborgs stad att vidta åtgärder vid äventyr av vite. Beslutet har överklagats genom ordförandebeslut den 28 mars 2018. SKOLINSPEKTIONEN BESLUT 2010:3843 2010-09-10 Ljusnarsbergs kommun Bildningsförvaltningen Anmälan angående skolavslutning I kyrkan vid  Skolinspektionen regelbunden kvalitetsgranskning av Borlänge kommun som Inkommande handling, Beslut 2019-06-04 Skolinspektionen för förskola efter  Läraren.se har följt fallet med Jensen grundskola i Göteborg, där rektorn beslutade om mjukbyxeförbud.

Här finns både nya och gamla beslut tillgängliga. Lessebo kommuns Barn- och utbildningsförvaltning fick i fredags beslut från Skolinspektionen angående den regelbundna tillsynen av all  I beslutet skriver Skolinspektionen att det vid tillsynen finns brister i skolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd, trygghet, studiero  det gäller hur beslut följs upp och tid för uppföljning prioriteras inte. Riksrevisionen har följt upp hur Skolinspektionen följer upp sina beslut.

av C Ideryd · 2020 — Detta examensarbete belyser vilka diskurser som är verksamma i 29 av Skolinspektionens beslut gällande regelbunden kvalitetsgranskning.

Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Västerviks  12 jun 2017 Lessebo kommuns Barn- och utbildningsförvaltning fick i fredags beslut från Skolinspektionen angående den regelbundna tillsynen av all  5 aug 2019 Skolinspektionen har den 29 april 2019 tagit emot en anmälan från en enskild huvudman med förskoleverksamhet i Stockholms kommun,  15 jun 2020 Skolinspektionen har beslutat att inte ge klartecken för den hårt kritiserade Römosseskolan att öppna en ny enhet, en F-5-skola, i Göteborg. 16 sep 2019 Skolinspektionen har fattat beslut efter en riktad tillsyn på I beslutet skriver Skolinspektionen att det vid tillsynen finns brister i skolans arbete  16 dec 2020 Skolinspektionen avslog i beslut den 26 juni 2020 (dnr 2020:919) ansökan från Consensum. Lund AB om godkännande som huvudman för  2 nov 2011 Skolinspektionens beslut.

Beslut Skolinspektionen bör prioritera och utveckla uppföljningen av brister i skolor (UbU3) Riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att ge Skolinspektionen i uppdrag att prioritera och utveckla arbetet med uppföljning av tillsyn.

Skolinspektionens tillsyn. Skolinspektionen har i uppdrag att utföra regelbunden tillsyn i … Utifrån Skolinspektionens beslut arbetar nu Utbildningsnämnden, Barn- och utbildningsförvaltningen, rektorer och verksamheter vidare med det som behöver utvecklas för att uppnå en högre kvalitet i våra skolor. Senast uppdaterad: 22 mars 2021 av: Linda Ahlin; Post navigation Skolinspektionens gransk­ning bidrar till alla elevers lika rätt till en god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. För varje verksamhet som Skol­inspektionen granskar skrivs ett beslut (för Dejeskolan F-3 13 december 2018 och för Dejeskolan 4-9 28 januari 2019). Av Skolinspektionens beslut framgår att kommunen har ett system för systematiskt kvalitetsarbete men att detta behöver utvecklas vad gäller prioritering, analys och uppföljning av förskoleverksamhetens resultat. Beslut för förskola efter tillsyn i kommunen .

Bedömningsområden Undervisning … Vitåföräldrarna överklagar Skolinspektionens beslut. Uppdaterad 21 september 2020 Publicerad 20 september 2020. Nämndens beslut i remissen var att föreslå att inte godkänna någon av skolornas beslut, men skolinspektion godkände dem ändå. SVT Nyheter Västerbotten har sökt de partierna som ville Beslut 2016-09-23 4 (9) Dnr 43 - 2015:8971 Sammanfattande bedömning Skolinspektionens tillsyn visar att skolan lever upp till författningarnas krav för verksamheten, förutom att samverkan mellan samtliga kompetenser inom elevhälsan inte sker i skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete.
Stress tecken

2013-01-24. Dnr 44-2011:5340. Stockholms Estetiska Gymnasium ekonomisk förening lars-henrik.bergstrom@estetiska.se. Rektorn  I fallet med Njudungsgymnasiet fattade rektor beslut om att tolv elever skulle drogtestas efter misstankar om narkotikabruk bland eleverna.

Beslut. 2013-01-24.
Gdpr freedom of information

Skolinspektion beslut

Skolinspektionen regelbunden kvalitetsgranskning av Borlänge kommun som Inkommande handling, Beslut 2019-06-04 Skolinspektionen för förskola efter 

Sex anmälningar gäller skolplikt och rätt till utbildning. Skolinspektionen har meddelat beslut i tre ärenden och tre 5. Du får Skolinspektionens beslut. När Skolinspektionen är färdig med att undersöka problemet skickar de ett beslut hem till dig.

4 apr 2017 Skolinspektionen. Västerviks kommun vasterviks.kommun@vastervik.se. Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Västerviks 

2017-05-08. Dnr 43-2016:4445. Skolinspektionen bristen: - Se till att alla beslut om mottagande i gymnasiesärskolan föregås av en utredning. ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB - beslut. Ärendenummer: Bou dnr SI 2019-927. Förslag Yttrande över remiss från Skolinspektionen. Uppsala Waldorfskola besöktes av Skolinspektionen den 30 maj 2017.

I januari 2019 slöt Socialdemokraterna, Centerpartiet, tionen i ett beslut i januari 2019 avseende en skola i Botkyrka. … Ärendelista; Sök ärenden 2019-01-14 Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor.