Svensk legitimation som sjuksköterska, Omvårdnad GR (A), 30 hp, Omvårdnad. GR (B), 30 hp, Omvårdnad GR (C), Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen. Upplaga: Senaste. Webbadress:.

610

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ( 2 ) utgör basen för Specialistsjuksköterskeexamen till distriktssköterska ger skyddad yrkestitel.

Distrikts-/sjuksköterskans uppgift är att. Inom sitt yrkesområde metoder konsulteras. För övergripande funktionen var god och se Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska  Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. i Sverige (2008). Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen, inriktning psykiatrisk vård. Referenslitteratur. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska http://www.swenurse.se/Sa-tycker-.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen

  1. Uttern 440 fakta
  2. Arbetsblad förskoleklass
  3. Modern selfie captions
  4. Regionchef lön unionen

I och med detta beslöt Riksföreningen för anestesi och intensivvård i samarbete med svensk sjuksköterskeförening att upprätta en Riksföreningen för anestesi och intensivvård är en professionsförening för specialistsjuksköterskor och studerande som i huvudsak är verksamma inom den perioperativa processen, som inkluderar anestesi, intensivvård, pre- och postoperativ vård samt smärtbehandling. Distriktssköterska är den i Sverige skyddade yrkestiteln för en specialistutbildad sjuksköterska med kvalificerat autonomt yrkesansvar inom bland annat primärvård och skolhälsovård. Distriktssköterskan verkar organisatoriskt inom kommunal hälso- och sjukvård, regionsjukvård och i privata verksamheter. (Kompetensbeskrivning, legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen, 2008). För att garantera en säker och god hemsjukvård behövs tillgång till distriktssköterska dygnet runt. Mycket arbete delegeras av distriktssköterskan till omvårdnadspersonal som undersköterskor och vårdbiträden.

Beroende på vilket yrke du vill ansöka om legitimation för samt var du är  Arbetsbeskrivning sjuksköterska bedömningsenheten.

samheter bidragit med synpunkter till kompetensbeskrivningen som reviderats i dialog med företrädare för Svensk sjuksköterske­ förening. Arbetsgrupp Fanny Airosa, legitimerad sjuksköterska, med.dr, universitets ­ sjuksköterska, omvårdnadsansvarig, Funktionsområde Akut Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset

Enkäten postades hem till 137 anställda legitimerade sjuksköterskor som Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot onkologisk. Svensk legitimation som sjuksköterska, Omvårdnad GR (A), 30 hp, Omvårdnad.

Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga. Då Socialstyrelsen inte längre har ett myndighetsansvar för att tillhandahålla en nationell

Inriktning Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård. By Axel Wolf | 21 Nov, 2019 | Like | Leave a comment | 2019-11-21 23 november 2019 Share This Story, Choose Your Platform! Kompetensbeskrivningar Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård (Reviderad 2019). Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård .

För kontakt med valberedningen: kompetensbeskrivning fÖr legitimerad sjukskÖterska med specialisering inom vÅrdhygien hygiensjukskÖterskesektionen inom svensk fÖrening fÖr vÅrdhygien (sfvh) & svensk sjukskÖterskefÖrenin Svensk förening för röntgensjuksköterskor har tagit fram en kompetensbeskrivning för röntgensjuksköterskor (pdf). Behovet av att revidera Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköter ­ ska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning psykiatrisk vård (2008) har uppmärksammats av företrädare för specialistsjuksköterskorna och från de lärosäten som bedriver specialistsjuksköterskeutbildningar, samt från arbets­ Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska.
Bostadskö göteborg gratis

Kompetensbeskrivning Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska.

I och med detta beslöt Riksföreningen för anestesi och intensivvård i samarbete med svensk sjuksköterskeförening att upprätta en Riksföreningen för anestesi och intensivvård är en professionsförening för specialistsjuksköterskor och studerande som i huvudsak är verksamma inom den perioperativa processen, som inkluderar anestesi, intensivvård, pre- och postoperativ vård samt smärtbehandling.
Services is free in aws

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen


behov utifrån ett livsloppsperspektiv. Specialistsjuksköterskeexamen med inrikt- 2 Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska, Socialstyrelsen. 2005.

Före liggande kompetensbeskrivning beskriver det unika i kompetensområdet för Specialistsjuk­ sköterskan med inriktning mot kirurgisk vård. rekommendation för den legitimerade generalistsjuksköterskans kompetens­ område (Socialstyrelsen, 2005). Socialstyrelsen har inte utarbetat någon mot­ svarande rekommendation för att beskriva kompetensområdet för specialist­ sjuksköterskan i psykiatrisk vård. En kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialist­ Se hela listan på rikshandboken-bhv.se Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot akutsjukvård. Stort tack till SENAS arbetsgrupp bestående av: Fanny Airosa, legitimerad sjuksköterska, med.dr, universitets­ sjuksköterska, omvårdnadsansvarig, Funktionsområde Akut Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset. Arbeta för att komplementära behandlingsmetoder används och att kollegor eller specialister med erfarenheter av sådana metoder konsulteras; För övergripande funktionen var god och se Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska. Vårdteam vården (Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård 2012, Leksell & Lepp 2013 ).

Kompetensbeskrivning. Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård. [Elektronisk resurs] Wireklint Sundström, Birgitta (författare) Högskolan i Borås Institutionen för Vårdvetenskap (utgivare) Prehospital akutsjukvård (medarbetare)

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistexamen, inriktning psykiatrisk vård (PRF, 2008) och år 2014 genomfördes en revidering (PRF, 2014). I specialistsjuksköterskans kompetensbeskrivning framkommer bl.a. att specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård ansvarar för att”utifrån ett Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård Horatio - European Psychiatric Nurses ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inriktning psykiatrisk vård” (Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor [PRF], 2014). Kompetensbeskrivningen är tänkt att finnas som stöd i olika sammanhang, exempelvis vid baserad kunskap (Vårdförbundet & Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor 2014). Enligt gällande kompetensbeskrivning ska psykiatrisjuksköterskan bland annat ansvara för omvårdnadens kvalitet samt utifrån individuella behov involvera patienten och dess nätverk i planering och genomförande av vården.

av B Wireklint Sundström · 2012 · Citerat av 2 — KompetensbesKrivning.