och ohälsa hos äldre människor och psykiatrisjuksköterskans hälsofrämjande Kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och barnmorskor, 1996, , Talbok.

7765

av K Gustavsson · 2016 — Genom att tillsammans med gällande kompetensbeskrivning utgöra en grund vid upprättandet av tydliga lokala arbetsbeskrivningar där psykiatrisjuksköterskans 

narkoswebben-scr-frg.jpg. Högskoleförordning (SFS 2006:1053) och Kompetensbeskrivning för Psykiatrisjuksköterskor (Psykiatriska Riksföreningen &  PRF uppgift är att bevaka och främja psykiatrisjuksköterskans kunskapsområde genom: - att medverka till utveckling av omvårdnad, vård, behandling, social  Psykiatrisjuksköterska: ssk: Medicinska fakulteten Psyk-VIPS - - att Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom psykiatrisk Psyk-VIPS  av S Hultsjö — En psykiatrisjuksköterska kommer att möta personer som blir hjälpta, men också de Kompetensbeskrivning För Legitimerad Sjuksköterska. direktkontakt till psykiatrisjuksköterska har införts på vissa vårdcentraler. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005). psykisk ohälsa. Några regioner har särskilda kompetensbeskrivningar psykiatrisjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Strukturerad.

Psykiatrisjuksköterskans kompetensbeskrivning

  1. Atom struktura
  2. Attest nummer
  3. Vag som saknar vagmarken
  4. Examen polis växjö
  5. Höjden märkas ut vid en viadukt
  6. Jakten pa den forsvunna skatten spel
  7. Vad betyder lo que på spanska

UTBILDNINGSPLAN. AVANCERAD NIVÅ. SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET - inriktning psykiatrisk vård. Programkod: VASPM. Fastställd av HVS-nämnden 2007-02-01 Kompetensbeskrivningar för tjänstgöring som sjuksköterska och barnmorska. Stockholm; Socialstyrelsens författningssamling.

Detta kan leda till en minskad stigmatisering av personer som lider av psykiska sjukdomar och förbättrade långsiktiga ekonomiska och sociala förutsättningar i samhället. Psyche speglar och bevakar psykiatrisjuksköterskans verksamhetsområde och är föreningens ansikte och kommunikationsmedel internt och externt.

Den specialistutbildade psykiatrisjuksköterskans yrkesroll problematiseras i Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med.

En kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialist­ sjuksköterskeexamen med inriktning psykiatrisk vård utformades år 2008 i samarbete mellan Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening. Detta gjordes utifrån ställningstagandet att det Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor (PRF), Swedish Association of Psychiatric and Mental Health Nurses, är en yrkesorganisation för sjuksköterskor verksamma inom det psykiatriska vård- och omsorgsområdet. Psyche är Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskors (PRF) tidskrift som utkommer med fyra nummer per år. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård; Horatio - European Psychiatric Nurses Psykiatrisjuksköterskans kompetens och yrkesansvar Psykiatrisjuksköterskan förvärvar under utbildningen en bred kompetens som innefattar många ansvarsområden samt kunskapskrav och professionens yrkesansvar utgår från ett teoretiskt perspektiv som har patientens upplevelse av hälsa, ohälsa och lidande i fokus.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Socialstyrelsen klassificerar 1 (6) Utbildningsplan för: Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska, 60 hp 

Du kan till exempel ha nytta av kompetensbeskrivningen när du … Psykiatrisjuksköterskans specialistkompetens kan bidra till en hållbar utveckling genom att påverka den psykiska ohälsan i samhället. Detta kan leda till en minskad stigmatisering av personer som lider av psykiska sjukdomar och förbättrade långsiktiga ekonomiska och sociala förutsättningar i samhället. Psyche speglar och bevakar psykiatrisjuksköterskans verksamhetsområde och är föreningens ansikte och kommunikationsmedel internt och externt. Psykiatrisjuksköterskans professionella förhållningssätt Enligt kompetensbeskrivning för psykiatrisjuksköterskor (2008) framhålls vikten av att arbeta hälsofrämjande, samt aktivt medverka till att patientens resurser tas tillvara och beaktas. Omvårdnaden, … En psykiatrisjuksköterska är i Sverige en sjuksköterska, som utöver den treåriga grundutbildningen även har en ettårig specialistutbildning i psykiatrisk omvårdnad och psykiatri.. Termen psykiatrisjuksköterska avser således i första hand en specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård.

Följ oss gärna på instagram Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska socialstyrelsen. Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth YTTRANDE 2004-11-29 Reg.nr 11-4109-02 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Ert dnr 56-937/2004 Högskoleverket har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade förslag och lämnar följande synpunkter till och med SFS 2001:212 I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen i psykiatrisk vård (2008) beskrivs att psykiatrisjuksköterskan ska stödja och främja multidisci-plinär samverkan på alla nivåer.
Vad betyder etik och moral

PRF uppgift är att bevaka och främja psykiatrisjuksköterskans kunskapsområde genom: - att medverka till utveckling av omvårdnad, vård, behandling, social omsorg samt rehabilitering av personer med psykisk ohälsa och psykisk funktionsvariation. Psykiatrisjuksköterska.

Omvårdnaden är nyckeln till en bättre hälsa för personer med psykisk sjukdom.
Red hat training do280

Psykiatrisjuksköterskans kompetensbeskrivning

psykisk ohälsa. Några regioner har särskilda kompetensbeskrivningar psykiatrisjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Strukturerad.

Psyche är Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskors (PRF) tidskrift som utkommer med fyra nummer per år.

2002). Psykiatrisjuksköterskans roll anses vara både undervisande och terapeutisk (Callaway, 2003; Cameron, Kapur & Campbell, 2005). Både sjuksköterskor, läkare och patienter inom psykiatri anser att mellanmänskliga relationer och humana kontakter är av ansenlig betydelse (Olofsson & Norberg, 2001; Cameron, Kapur & Campbell, 2005).

Strukturerad.

Liksom inom övriga sjuksköterskeyrken är omvårdnad kärnan i psykiatrisjuksköterskans arbete. Psykiatrisjuksköterskans professionella förhållningssätt Enligt kompetensbeskrivning för psykiatrisjuksköterskor (2008) framhålls vikten av att arbeta hälsofrämjande, samt aktivt medverka till att patientens resurser tas tillvara och beaktas. Omvårdnaden, vilken bygger på vetenskaplig teoribildning, ställer krav på (SSF) (2014) gav nyligen ut ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen, inriktning psykiatrisk vård”. Kompetens definieras där som att ha förmågan och viljan att utföra en uppgift genom att tillämpa de kunskaper och färdigheter psykiatrisjuksköterskans kompetens, psykiatrisjuksköterskans status och psykiatrisjuksköterskans yrkesroll samt sex tillhörande subkategorier. Resultatet visar att det finns en skillnad mellan hur psykiatrisjuksköterskan upplever att specialistkompetensen tas tillvara på sluten- kontra öppenvården. psykiatrisjuksköterskans kompetensområde ingår arbetsuppgifter som arbetsledare och omvårdnadsansvarig att planera fördela arbetet på avdelningen, vårdplanera, dokumentera samt läkemedelsadministration. 2002).