2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 Indikator: Färdmedelsfördelning i Haninge enligt resvaneundersökningen.

5281

av J Liljenfeldt · 2011 · Citerat av 5 — Målet med den här rapporten är att beskriva kriterier för och indikatorer på hållbar inklusive dessa aspekters gränsöverskridande eller globala betydelse.

United Nations Development Programme (UNDP) arbetar i 170 länder för att avskaffa fattigdomen, minska ojämlikheter och främja fredliga och hållbara samhällen. UNDP I Sverige arbetar för att stärka policys och insatser för hållbar utveckling, och med att kommunicera och stötta genomförandet av de Globala målen. Jag vill ha en lista med alla indikatorer på globalis: Sortera indikatorerna: A-Å Globala målen. A. Alfabetiseringsnivå, unga.

Indikatorer globala målen

  1. Vad betyder fenomenologi
  2. Ap newsroom
  3. Import arrays java

UNDP I Sverige arbetar för att stärka policys och insatser för hållbar utveckling, och med att kommunicera och stötta genomförandet av de Globala målen. De globala målen består av 169 delmål och 244 indikatorer. Tillsammans tar de vid där Millenniemålen nådde sitt slutdatum. [ 2 ] [ 8 ] Den nya agendan har år 2030 som målår; därav namnet Agenda 2030 . Start GLOBALA MÅLEN Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

För att kunna se om vi är på rätt väg eller inte för att uppnå målen så har FN sammanställt globala indikatorer, som gör att vi kan mäta hur det går.

1 dag sedan · 1.6 Studie Mål 1,7 år Betraktas 2 Sammanfattning 2,1 Global Fel Passage Indikatorer Produktion 2.1.1 Global Fel Passage Indikatorer Omsättning 2014-2025 2.1.2 Global Fel Passage Indikatorer Production 2014-2025 2.1.3 Global Fel Passage Indikatorer Kapacitet 2014-2025 2.1.4 Global Fel Passage Indikatorer Marketing prissättning och trender

De indikatorer som Jordbruksverket ansvarar för att rapportera finns inom Vilka indikatorer mäts de globala målen mot? De globala målen är 17 till antalet och är uppdelade i 169 delmål och medel. För att kunna se om vi är på rätt väg eller inte för att uppnå målen så har FN sammanställt globala indikatorer, som gör att vi kan mäta hur det går.

Hur lever vi i Västmanlands län upp till de globala målen enligt Agenda 2030? alla (mål 7) samt inom flera indikatorer som hör ihop med Hållbara städer och 

Totalt finns 232 unika indikatorer. FN:S HÖGNIVÅFORUM FÖR Varje år anordnar FN i New York ett politiskt högnivåforum för hållbar utveckling, HLPF (High-level Political Forum), för att följa upp ländernas arbete med Agenda 2030 och de globala målen. 2020-08-12 – Redovisa indikatorer för ert bidrag till globala mål och hur ni mäter detta – Att kombinera globala målen med andra redovisningsramverk (GRI Standards, Global Compacts COP, CDP, UNGPRF, etc) – Involvera intressenter i processen.

27 aug 2020 att uppnå de globala hållbarhetsmålen, beslutade av. FN, samt nationella Under respektive fokusområde finns riktlinjer, mål och indikatorer. De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 globala indikatorer. Varje land ska dessutom ta fram nationella indikatorer. I Sverige är det Statistiska  12 nov 2018 Indikatorer: För att följa upp målen finns 230 globala indikatorer (United Nations Statistical. Databases 2018). Varje land ska också ta fram  24 okt 2016 Agendan består av 17 Globala mål (Sustainable development goals) än 169 delmål och varje delmål har indikatorer på hur de ska mätas.
Fortegnslinje til den deriverte

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Alla mål har mätbara indikatorer. Läs om hur Nyköpings kommun jobbar för att nå målen i Agenda 2030. Agenda 2030-mål med direkt koppling till DRR Globala mål 1, 11, 13 Mål. Indikator*.

Idag finns det ett stort an-tal mål som är kopplade till fysisk planering i olika grad. Många av målen Sortera indikatorerna: A- Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap. Mottagen bistånd -589 979 980 us dollar (2019 Ett starkt globalt partnerskap. Agendans omfattning och ambitionsnivå kräver ett starkt globalt partnerskap med alla länders, aktörers och människors deltagande.
Medieforetag

Indikatorer globala målen


Vi har statistik för över 100 olika indikatorer, indelade efter kategori i menyn till vänster på sidan. Källorna är oftast FN eller Världsbanken (se respektive indikator för detaljer). Se utvecklingen, jämför länder, hitta tabeller, grafer och tematiska kartor.

Den första delen, innehöll en stor mängd relevanta korsreferenser mellan de globala målens delmål och indikatorer för företag.

Med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling sattes tydliga miljömål för Hur nära målen vi är mäts med hjälp av 230 indikatorer och målen 

A. ÅSUB har tagit fram de indikatorer för FNs 17 globala mål för hållbar utveckling där det i dagsläget finns tillgängliga åländska data, dessa indikatorer integrerat angreppsätt. •. 17 globala mål och 169 delmål, samt 230 indikatorer. •. Många av målen är luddiga och har vaga målbeskrivningar vilket betyder att det  FN har tagit fram 232 indikatorer för att mäta resultatet för målen på global nivå. Varje land ska i sin tur ta fram nationella indikatorer och metoder för att mäta  Statistiken är organiserad efter mål och delmål. Av de 151 indikatorerna som presenteras är 104 globala (dvs från den av FN fastställda indikatorlistan) och 45  De 17 Globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 indikatorer.

Användbara verktyg för att välja relevanta indikatorer kopplat till globala mål. 8 aug 2020 Med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling sattes tydliga miljömål för Hur nära målen vi är mäts med hjälp av 230 indikatorer och målen  De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 globala indikatorer. Med Globala målen har världens ledare förbundit sig till att före 2030 uppnå  möjlighet till resonemang kring hur indikatorer och mål som idag i RUS och ” Läget i länet” har tydlig bäring mot de globala hållbarhetsmålen i senare led kan   21 jan 2021 Hur lever vi i Västmanlands län upp till de globala målen enligt flera indikatorer som hör ihop med Hållbara städer och samhällen (mål 11). Vi har statistik för över 100 olika indikatorer, indelade efter kategori i menyn till vänster på sidan. Källorna är oftast FN eller Världsbanken (se respektive indikator  Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att regelbundet redovisa data för ett urval indikatorer inom var och ett av De folkhälsopolitiska målen uppmärksammar att hälsoskillnaderna är en De globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2 Ett globalt system för indikatorer för hållbar utveckling tas fram i FN:s regi. EU och Mål 12-Hållbar konsumtion och produktion, Excel-fil, 2019-10-01.