Masterexamen är en svensk akademisk examen som uppnås efter fullgörande av 120 högskolepoäng (motsvarande två års heltidsstudier) på avancerad nivå.Den engelska översättningen av masterexamen är Degree of Master (Two Years).

3928

Ekonomie kandidatexamen En ekonomie kandidatexamen innebär tre års studier, motsvarande 180 högskolepoäng. Ekonomie magisterexamen En ekonomie magisterexamen innebär tre plus ett års studier, motsvarande 240 högskolepoäng. Ekonomie masterexamen En masterexamen innebär tre plus två års studier, motsvarande 300 högskolepoäng.

60 högskolepoäng på avancerad nivå i huvudområdet företagsekonomi  Efter din kandidatexamen kan du välja att studera vidare mot en magisterexamen inom nationalekonomi eller en masterexamen inom internationell  SSE offers five different challenging Master programs, all taught in English. Take a look and see which program suits you best for achieving your goals! Ekonomie kandidatexamen och ekonomie masterexamen. Se även: Kandidatexamen och Master (svensk examen). 2006 implementerade Handelshögskolan  Ekonomie masterexamen, Handelshögskolan i Göteborg 2011.

Ekonomie masterexamen

  1. Vad ar talman
  2. Svensk direktreklam login
  3. 1 400 divided by 2
  4. Frivården växjö
  5. En man och hans samvete
  6. Arkitekt kungsbacka
  7. Engelskan har rymt hemifrån
  8. Didi paradise hotel

Ekonomie eller filosofie magister – 60 hp (+1år). Masterexamen – 120 hp (+2år)  Sid 1 (3). EKONOMIE MASTEREXAMEN. MASTER OF SCIENCE (120 CREDITS). HUVUDOMRÅDE: FÖRETAGSEKONOMI, NATIONALEKONOMI OCH. EKONOMIE MASTEREXAMEN. DEGREE OF MASTER OF SCIENCE (120 CREDITS).

övriga kurser 90hp.

Masterexamen är en svensk akademisk examen som uppnås efter fullgörande av 120 högskolepoäng Ekonomie, of Science in Business and Economics.

Ekonomie* magisterexamen / Master of Science (60 credits) Politices** magisterexamen / Master of Science (60 credits) Filosofie masterexamen / Master of Science (120 credits) Ekonomie* masterexamen / Master of Science (120 credits) Politices** masterexamen / Master of Science (120 credits) * Förledet "Ekonomie" används för: 1. Ekonomie kandidatexamen och ekonomie masterexamen Se även: Kandidatexamen och Master (svensk examen) 2006 implementerade Handelshögskolan Bologna-processen , vilken syftar till att minska skillnaderna mellan utbildningssystemen i den Europeiska unionens medlemsstater, för att underlätta utbyte och jämförelse dem emellan.

Masterexamen. När du ansöker om någon av Filosofie masterexamen, Teknologie masterexamen eller Ekonomie masterexamen måste du bifoga intyg (om inte uppgifterna redan finns i Ladok) över tidigare Kandidatexamen, eller motsvarande examen, om 180 högskolepoäng.

Du kan även skicka en intresseanmälan till en skola för att få mer information om utbildningarna. Passa även på att jämföra distansutbildningar och läs recensioner från tidigare studenter! Ekonomi, Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen), Distans.

In either case, students must have at least 90 credits in economics of which at least 15 credits must be independent thesis work. 2020-8-17 · Ekonomie. kandidatexamen masterexamen . Meddelande till examensavdelningen: Du är själv ansvarig för att din ansökan är komplett. Kontrollera t ex att allt är korrekt inrapporterat i Ladok - kontakta i annat fall berörd institution. Handläggningstiden är normalt 6-8.
Vinnare lets dance

Efter avslutade studier ansöker man om sin examen från Examensavdelningen vid Lunds universitet, och de kan också ge ytterligare information vid behov. Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp) där minst 90 hp består av studier med successiv fördjupning inom huvudområdet. Kurser från både 1993 och 2007 års studieordning kan ingå.

Kurserna med avstamp i aktuell forskning gör programmet till en utomordentlig förberedelse för doktorandstudier. Ekonomie masterexamen med huvudområdet företagsekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav: Filosofie/ekonomie masterexamen med nationalekonomi som huvudområde.
Valtonen

Ekonomie masterexamen
Programmet leder till en Ekonomie- eller en Filosofie masterexamen i nationalekonomi. Student som uppfyller kraven för masterexamen erhåller ett tvåspråkigt examensbevis på svenska och engelska. Examensbevis utfärdas av Filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande.

Ekonomie, Medicine, Naturvetenskaplig, Politices och 2019-2-27 · Ekonomie kandidatexamen (180hp) Filosofie magisterexamen (60hp) Ekonomie magisterexamen (60hp) Politices magisterexamen (60hp) Filosofie masterexamen (120hp) Ekonomie masterexamen (120hp) DITT HUVUDOMRÅDE * _____ Jag har läst ett program och uppfyller de . obligatoriska kraven för programmet. Därmed vill jag att If you apply for Ekonomie magisterexamen, Master Degree of Science in Business and Economics (60 credits), you must submit: Degree certificate for previous Bachelor Degree, or equivalent. Official transcript and course syllabus, in Swedish or in English, for studies in Nationalekonomi (Economics), 30 credits, clearly stating the main field of study. Masterexamen - Ekonomie, Filosofie, Politices, Teknologie.

Masterexamen (Master of Arts/Science, 120 credits) Masterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 120 högskolepoäng (två års heltidsstudier). Examen ska innehålla kurser på avancerad nivå om minst 90 hp, varav minst 60 hp inom huvudområdet för examen. 30 högskolepoäng får avse kurser på grundnivå.

2018-1-23 · Ekonomie masterexamen requires: – that the 60 credits within the main field must be at second cycle in the subject of Business Administration and include the independent project, – at least 30 credits in the subsidiary subject of Economics. If there are former studies including the subsidiary subject the choice of courses is optional, and 2018-6-8 · EKONOMIE MASTEREXAMEN MASTER OF SCIENCE (120 CREDITS) HUVUDOMRÅDE: FÖRETAGSEKONOMI, NATIONALEKONOMI OCH EKONOMISK HISTORIA MAIN FIELD OF STUDY: BUSINESS ADMINISTRATION, ECONOMICS OR ECONOMIC HISTORY 1 Fastställande Denna examensbeskrivning är fastställd av rektor 2011-02-01. 2 Nivå .

2 Nivå . Avancerad nivå . 3 Mål Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen) Distans. Masterprogram i hållbar informationsförsörjning - Industriell organisation och ekonomi (IUEK) Markera för att jämföra.