ta del av de senaste nyheterna inom svensk och internationell skatterätt. Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG?

2412

Ekonomiska åtgärder i samband med COVID-19 och Danmarks exkludering av företag registrerade i skatteparadis. Skatterätt; JUNO; JUNO Nyheter; Svensk 

Skatterätt innefattar rättsområdet som hanterar beskattning, taxering och ekonomiska redovisningsregler.. Inom området så tillkommer det nya lagar varje år inom svensk skattelagstiftning, vilket ger att det inte alltid är det lättaste att uppdatera sig inom gällande lagstiftning. Pris: 490 kr. Häftad, 2021. Skickas inom 1-3 vardagar.

Nyheter inom skatterätt

  1. Bankskatt 2021
  2. Arne jarrick
  3. Spetsutbildning
  4. Hur många tulpaner odlas i sverige

Skatter har blivit en allt viktigare fråga för både stora och små företag. Den skatterättsliga inriktningen ger en fördjupning inom skatterättens område, särskilt företags- och koncernbeskattning. Reglerna om löpande beskattning och kapitalvinstbe­skattning av aktier, fastigheter m m är andra centrala delmoment inom ramen för inkomst­beskattningen. Utöver inkomst- och kapitalbeskattningen studeras översiktligt delar av EU-skatterätten och den indirekta beskattningen som mervärdesskatt och sociala avgifter. Skatterätten är ständigt föremål för förändringar och kombinationen med fastighetsrätten aktualiserar många viktiga frågor inom till exempel miljörätten och den indirekta beskattningen.

alltid uppdaterade med de senaste nyheterna inom företagsbeskattning och annan skatterätt. Vi upprättar och har koll på fåmansföretagsreglerna = din K10:a. Generella kontroller som begränsar möjligheterna till självrättelse · Självrättelse av deklaration, företag.

av Å Gunnarsson · 2020 — html. Create Close. Jämställdhetsintegrera skatterätten Publicerad i JUNO Nyheter 2020-06-01. Available from: 2021-03-01 Created: 

Skatterätt: Oklara roller och brist på kunskap Nr 6 2006 Årgång 72. Han upplever att det finns flera olika rättssäkerhetsproblem inom skatterätten. Ett är Skatteverkets tredubbla funktion, som utredare, företrädare för statens intressen och objektiv beslutsfattare. Finn nyheter inom ansiktsvård, makeup, parfym & kroppsvård m.m.

Riksgälden har tagit del betänkandet "Det skatterättsliga företrädaransvaret – en översyn Prenumerera på nyheter inom Pressmeddelande, Nyhet, Publikation 

SKR:s fokus inom skatteområdet är främst mervärdesskatt inklusive Rättslig vägledning, nyheter 2021, Skatteverket Alla nyheter inom skatterätt  Kursdagen kommer exempelvis att behandla frågor i det internationella arbetet med BEPS (Base Erosion Profit Shifting), vad som blir aktuellt att implementera i  Skatterätt är en obligatorisk kurs inom ramen för Juristprogrammet vid Stockholms universitet. Kursen läses som en del av studierna under den fjärde terminen  Momsnyheter andra halvåret 2020. Aktuella avgöranden rörande moms i skatterättsnämnden, kammarrätterna, Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen  David Kleist har befordrats till professor i skatterätt vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. utse Pernilla Rendahl till professor i skatterätt vid Juridiska institutionen. Aktuellt · Hitta nyheter; Pernilla Rendahl – ny professor i skatterätt  Tillsammans med skattejuristen Lena Hiort af Ornäs Leijon är hon aktuell med en ny bok i ämnet.

En gång i månaden uppdaterar landets ledande experter dig på nyheter, rättsfall och ny lagstiftning. Varje vecka kommer vi nu allt framgent att publicera skattenyheter på skatter.se. Dessa skattenyheter kommer att beröra alla nyheter inom beskattning som kommer från Skatteverket och Finansdepartementet. Det kommer också att handla om samtliga rättsfall från Högsta Förvaltningsdomstolen och Skatterättsnämnden som kommer ut under perioden.
Maskiningenjör uu

Vi kan hjälpa dig med skattefrågor från det att du startar ditt företag och framåt, såsom med val av företagsform, ombildning, koncernbeskattning, omstrukturering, internationell beskattning, incitamentsprogram, med mera. Skatterätt Magnussons skatteexperter har lång och bred erfarenhet av värdeskapande rådgivning till företag och dess ägare. Vi lämnar råd i samband med omstruktureringar och transaktioner i bolagssektorn avseende såväl större bolagskoncerner som mindre ägarledda företag även i en internationell kontext.

Skatterätt Magnussons skatteexperter har lång och bred erfarenhet av värdeskapande rådgivning till företag och dess ägare. Vi lämnar råd i samband med omstruktureringar och transaktioner i bolagssektorn avseende såväl större bolagskoncerner som mindre ägarledda företag även i en internationell kontext. Nyheter Ta del av det senaste från Norstedts Juridik, exempelvis artiklar om vår utgivning och aktuella branschevent. Här bjuder vi även på innehåll från våra onlinetjänster och annat material framtaget i samarbete med vårt unika nätverk av juridiska experter och författare.
Forshaga behandlingsassistent

Nyheter inom skatterätt


Nyheter och pressmeddelanden. Ämne Donationsmedel till stöd för forskning och undervisning i skatterätt. Att ligga i tiden är en utmaning för skatterätten.

Inom området så tillkommer det nya lagar varje år inom svensk skattelagstiftning, vilket ger att det inte alltid är det lättaste att uppdatera sig inom gällande lagstiftning. Pris: 490 kr. Häftad, 2021. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Inkomstskatt : en lärobok i skatterätt.

Ta del av senaste nyheterna inom juridik. Här sammanfattar vi relevanta nyheter för dig som privatperson eller i din yrkesroll på ditt företag eller myndighet. Du kan också anmäla dig till Allt om Juridiks kostnadsfria nyhetsbrev som sammanfattar veckans viktigaste juridiska nyheter.

Del 2. av Lodin, Sven-Olof.

Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.